Návod 3: Jak najít vlastníka holandské firmy?

Potřebujete zjistit, kdo stojí za kyperskou společností, jež je společníkem či akcionářem české společnosti?[i] V následujících šesti krocích Vám poskytneme návod, jak získat informace z kyperského obchodního rejstříku ohledně společností tam registrovaných přímo z České republiky.

UPOZORNĚNÍ: Informace o vlastnících nizozemské společnosti lze najít na výpisu z nizozemského obchodního rejstříku, pouze pokud bude mít hledaná nizozemská společnost jen jednoho vlastníka (společníka/akcionáře). Bude-li mít vlastníků více, nebude možné tyto vlastníky z výpisu z nizozemského obchodního rejstříku zjistit. Bohužel informaci o tom, zda má nizozemská společnost jednoho vlastníka, a jeho identitu tudíž lze z nizozemského rejstříku zjistit, nebo zda má vlastníků více, a jejich hledání v nizozemském obchodním rejstříku je tudíž zbytečné, bohužel nelze zjistit předtím, než si z tohoto rejstříku výpis dané společnosti objednáte a zaplatíte za něj příslušný poplatek.

Krok 1 - Jak poznat, že jde o nizozemskou (holandskou) společnost?

Jestliže je z údajů z českého obchodního rejstříku či se sbírky listin tohoto obchodního rejstříku patrné, že českou společnost vlastní společnost s adresou sídla v Nizozemí, bude tato posléze uvedená společnost nizozemskou společností nebo evropskou společností se sídlem v Nizozemsku.

V názvu takové společnosti bude na konci nejčastěji zkratka B.V. (Besloten Vennootschap) značící nizozemskou společnost s ručením omezeným nebo zkratka N.V. (Naamloze Vennootschap) značící nizozemskou akciovou společnost nebo zkratka SE značící evropskou společnost se sídlem v Nizozemí. Informace o těchto společnostech, včetně informací o jejích vlastnících, je proto nutné hledat v nizozemském obchodním rejstříku.

Krok 2 - Jak získat výpis z nizozemského rejstříku přes internet?

Na internetové stránky nizozemského obchodního rejstříku se lze dostat zadáním internetové adresy www.kvk.nl, a to buď přímo do internetového prohlížeče nebo do některého z internetových vyhledávačů, například Googlu. Poté se objevíte na stránkách nizozemské obchodní komory (Kamer van Koophandel), která vede nizozemský obchodní rejstřík. [ii]

1. Na této stránce www.kvk.nl zadáme název nizozemské společnosti (například ABC, B.V.) nebo její identifikační (registrační) číslo [iii] , a to do žlutě označeného políčka s textem „Zoek op Kwk-nummer of naam“ (Hledej podle identifikačního čísla nebo názvu).

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr1

Poté klikneme na znak lupy – znak lupy se nachází hned vpravo vedle námi zadaného názvu či identifikačního čísla.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr2

(Název či identifikační (registrační) číslo hledané nizozemské společnosti lze získat mj. z výpisu z českého obchodního rejstříku týkající se české společnosti: nizozemská společnost může být například společníkem či jediným akcionářem české společnosti a díky tomu bude název a případně identifikační (registrační) číslo nizozemské společnosti uvedeno na výpisu z českého obchodního rejstříku v rubrice „Společníci“ či „Jediný akcionář“ nebo za určitých podmínek v účetní závěrce či výroční zprávě uvedené ve sbírce listin obchodního rejstříku.)

2. Po otevření nové stránky se objeví seznam společností se stejným či obdobným názvem, jako má hledaná nizozemská společnost. [iiii]

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr3

3. Je-li stránka se seznamem společností otevřena, je třeba najet kurzorem na nizozemskou společnost, jejíž vlastníky chceme najít. Informace v příslušné kolonce obsahující název, identifikační číslo a adresu hledané společnosti se zažlutí. V takto zažlucené kolonce týkající se hledané společnosti klikneme na tlačítko „Selecteer“ (Vyber), které je umístěno vlevo od údajů o dané společnosti.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr4

4. Nově otevřená stránka nabídne seznam dokumentů, které lze z nizozemského obchodního rejstříku o hledané nizozemské společnosti získat. Jednotlivé nabídnuté dokumenty je možné zakoupit za cenu, jež je u těchto dokumentů uvedena vpravo.5. Obdobně jako v bodě 3., je-li stránka se seznamem dostupných dokumentů týkajících se hledané nizozemské společností otevřena, je třeba najet kurzorem na kolonku „Uittreksel“ (Výpis). Informace v této kolonce se zažlutí. V takto zažlucené kolonce klikneme na tlačítko „Selecteer“ (Vyber), které je umístěno vlevo od údajů o dané společnosti.6. Nově otevřená stránka nabídne tři různé formáty výpisů o hledané společnosti – „Inzien uittreksel (niet gewaarmerkt)“ (Zobrazit neověřený výpis) – „Digitaal gewaarmerkt uittreksel“ (Digitálně ověřený výpis) – „Papieren uittreksel (gewaarmerkt)“ (Papírový výpis (ověřený) – , které lze z nizozemského obchodního rejstříku získat. Jednotlivé nabídnuté dokumenty je možné zakoupit za cenu, jež je u těchto dokumentů uvedena vpravo.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr7

7. Obdobně jako v bodě 5., je-li stránka nabízející různé formáty výpisů týkající se hledané nizozemské společností otevřena, je třeba najet kurzorem na kolonku „Digitaal gewaarmerkt uittreksel“ (Digitálně ověřený výpis). Informace v této kolonce se zažlutí. V zažlucené kolonce klikneme na tlačítko „Selecteer“ (Vyber), které je umístěno vlevo od údajů o dané společnosti.
Digitálně ověřený výpis je nejvhodnější z nabízených formátů ze dvou důvodů: za prvé, jedná se o ověřený výpis, a za druhé, jedná se o výpis v elektronickém formátu pdf., který Vám může být okamžitě zaslán do Vaší emailové schránky.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr9

Krok 3: Jak zaplatit za výpis z nizozemského rejstříku?

1. Nově otevřená stránka nabídne tři různé možnosti provedení platby za objednaný výpis z nizozemského obchodního rejstříku: „Kvk-account“ (platba přes zvláštní účet po registraci k dálkovému přístupu do rejstříku) komory) – „iDEAL“ (platba přes nizozemský bankovní účet) – „Creditcard“ (platba kreditní kartou).

Zaplatit kreditní kartou bude možné, pokud k platbě použijete jeden ze tří typů platebních karet uvedených v kolonce „Creditcard“ (American Express – Mastercard – VISA).

Platba kreditní kartou je jediný způsob, jakým je možno zaplatit za výpis z nizozemského rejstříku z České republiky nebo jiné země mimo Nizozemsko.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr10

2. Je-li otevřena stránka nabízející různé možnosti provedení platby za objednaný výpis z nizozemského obchodního rejstříku, je třeba najet kurzorem na kolonku „Creditcard“ (platba kreditní kartou). Informace v této kolonce se zažlutí. V zažlucené kolonce klikneme na tlačítko „Selecteer“ (Vyber), které je umístěno vlevo od slova „Creditcard“.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr11

3. Nově otevřená stránka Vás požádá o vyplnění Vaší emailové adresy do políčka "Email" a její potvrzení do políčka „Herhaal e-mailadres“ (Znovu zadat emailovou adresu).

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr12

4. Na otevřené stránce je třeba do políčka „E-mail" zadat emailovou adresu, na kterou chcete, aby Vám byly elektronické digitálně ověřené výpisy zaslány. Poté níže do políčka „Herhaal e-mailadres“ (Znovu zadat emailovou adresu) je nutné znovu zadat emailovou adresu. Po zadání a potvrzení adresy stiskněte žluté tlačítko „Afrekenen“ (Jít na pokladnu).

(Stisknutím tlačítka „Afrekenen“ (Jít na pokladnu) ještě k žádné platbě z Vaší kreditní karty nedochází).

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr13

5. Je-li stránka pokladny nizozemské obchodní komory otevřena, objeví se tři různé obdélníky s různými informacemi: v prvním obdélníku nalezneme číslo objednávky a celkovou cenu, v druhém obdélníku formulář pro provedení platby vybranými typy kreditních karet (American Express – Mastercard – VISA), ve třetím obdélníku poté možnost vše si rozmyslet a celou objednávku anulovat.


6. Pro provedení platby je třeba v druhém obdélníku, který obsahuje standardní formulář pro internetové platby kreditními kartami, vyplnit následující políčka:

 • „Naam kaarthoulder“ (Jméno držitele karty),
 • „Kaartnummer“ (Číslo karty),
 • „Verwaldatum“ (mm/jjjj) (Datum expirace (měsíc/rok),
 • „Card verificatie code“ (Ověřovací kód) v případě, že platíte kartou AmericanExpress.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr14


Po vyplnění těchto políček a kontrole správnosti zadaných údajů je třeba stisknout tlačítko „Ja, ik bevestig mij betaling“ (Ano, potvrzují svoji platbu) nebo pokud si objednávku rozmyslíte, kliknout na tlačítko „Annuleren“ (Anulovat).

POZOR: Jakmile stisknete tlačítko „Ja, ik bevestig mij betaling“ (Ano, potvrzují svoji platbu), bude platba potvrzena a příslušná částka odečtena z vaší kreditní karty, máte-li na ní dostatečný kredit. Po stisknutí tohoto tlačítka již platbu nelze vzít zpět.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr15

7. Pokud platba úspěšně proběhla, zobrazí se stránka s potvrzením, že elektronický digitálně ověřený výpis ve formátu pdf. byl zaslán na emailovou adresu, kterou jste zadali dříve, a že na tutéž emailovou adresu bylo zasláno potvrzení o provedené transakci.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr16

Krok 4: Kde v emailem zaslaném výpisu z nizozemského rejstříku najdu informace o vlastníkovi (společníkovi/akcionáři) nizozemské společnosti?

1. Po úspěšném provedení platby za výpis z nizozemského rejstříku, otevřete vaši emailovou schránku. Cca do deseti minut od zobrazení potvrzení o úspěšném provedení platby za výpis byste měli obdržet z nizozemského obchodního rejstříku dva emaily.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr17

2. Email od adresáta „ Kamer van Koophandel“ ([Nizozemská] obchodní komora) s názvem „Digitaal gewaarmerkt uittreksel van […název nizozemské společnosti…] (Digitálně ověřený výpis společnosti […název…] obsahuje v příloze výpis hledané nizozemské společnosti ve formátu pdf.

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr18

3. Otevřete-li po stažení do vašeho počítače pdf. dokument v příloze emailu, zobrazí se Vám výpis z obchodního rejstříku hledané nizozemské společnosti. (Výpis může mít více stránek). Pokud má nizozemská společnost – ať se jedná o nizozemskou společnost s ručením omezeným (obsahující zkratku B.V. na konci názvu společnosti) či o nizozemskou akciovou společnost (obsahující zkratku N.V. na konci názvu společnosti) – , pouze jednoho vlastníka, je možné jeho jméno či název najít v rubrice pod nizozemským názvem „Enig aandeelhoulder“ (Jediný společník), která se nachází mezi rubrikami „Vestiging“ (Zřízení) a rubrikou „Bestuurders“ (Ředitelé – statutární orgány).

Jak najít vlastníka nizozemské (holandské) firmy? - obr19

UPOZORNĚNÍ: Pokud má nizozemská společnost či evropská společnost se sídlem v Nizozemsku více než jednoho vlastníka (společníka), jejich identitu výpis z nizozemského obchodního rejstříku bohužel nezobrazuje a vlastníky nelze nijak dohledat.

4. V druhém z obdržených emailů s názvem „Ogone: Bevestiging van uw bestelling bij Kamer van Koophandel“ (Potvrzení vaší objednávky u [nizozemské] obchodní komory) obdržíte potvrzení o provedené objednávce a platbě za získaný výpis.Krok 5: Ověření dalších nezbytných skutečností

Pokud se u firmy získávající veřejné prostředky podařilo nalézt konečného vlastníka, jenž je fyzickou osobou, pak je nutné prověřit další informace o tomto vlastníkovi či vlastnících, podle bodu 1. třetího kroku uvedeného v Návodu 2.

Pokud se u firmy získávající veřejné prostředky nepodařilo nalézt konečného vlastníka, jenž je fyzickou osobou, pak je vhodné pokusit se ještě o prověření dalších dalších indicií, jež mohou naznačovat možnou problematičnost při čerpání veřejných prostředků, a to podle bodu 2. třetího kroku uvedeného v Návodu 2.

Krok 6: Kam zaslat zjištěné informace?

Pokud se vám postupem podle předchozích návodů a kroků 1 – 5 tohoto návodu podařilo shromáždit a přehledně utřídit jednotlivé údaje o vlastnících či vlastnické struktuře obchodní společnosti (firmy), která získává veřejné prostředky, nabízí se několik možností, co se získanými informacemi dále učinit.

Za prvé můžete zaslat zjištěné informace na emailovou adresu vlastnici@korupcejakoparazit.cz

Vedle toho můžete zaslat zjištěné informace orgánům činným v trestním řízení, například Policii ČR, a podat podnět, zda nedošlo k trestnému činu či správnímu deliktu.

Poznámka: Jak hledat vlastníky firem z jiných zahraničních zemí?

Jak hledat v kyperském rejstříku je vysvětleno v Návodu 4 – Jak hledat v kyperském rejstříku.

Jak hledat vlastníky firem (společností) registrovaných v obchodním rejstříku jiných zahraničních zemí než z Nizozemí či Kypru, lze nalézt na internetové stránce www.businessregister.org, kde lze jsou postupy, jak hledat informace v obchodním rejstříku dané země, ze které nalezená zahraniční firma pochází. Tyto postupy jsou v některých případech v angličtině, u řady zemí však pouze v jazyku dané země.

 

< Předchozí recept Následující recept >

Diskuze

Odkazy

[i] Vlastnické struktury českých společností vedou často z daňových důvodů do Nizozemí (Holandska) a na Kypr.

[ii] Nizozemský obchodní rejstřík je v provozu ve všední dny mezi 8 – 24 hod. Mimo tuto dobu, tj. od 0  – 8 h ve všední dny, o víkendech a o nizozemských státních svátcích nelze získávat z nizozemského rejstříku výpisy z společností a další informace.

[iii] Jedná se o jedno totožné číslo. Společnosti ho ovšem v údajích v českém obchodním rejstříku nebo v dokumentech obsažených ve sbírce listin označují různými názvy, a to nejčastěji jako „identifikační“ nebo „registrační“ číslo.

[iiii] Je-li do vyhledávače zadán název nizozemské společnosti, může se stát, že vyhledávač najde několik společností, které mají podobný název jako hledaná společnost. Pokud k tomu dojde, je třeba vybrat tu společnost, jejíž název se přesně shoduje s názvem nizozemské společnosti uvedené v kroku 1. Z tohoto důvodu je lepší zadat do vyhledávače identifikační (registrační) číslo nizozemské společnosti, neboť díky tomu, že toto číslo je jedinečné, vyhledá vyhledávač vždy pouze jednu společnost, kterou hledáme.Související

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...