Recept 21: Regulace offshorových služeb poskytovaných firmám napojeným na veřejné rozpočty

Náklady na odklánění veřejných peněz přes anonymní firmy lze zvýšit chytrou regulací firem a advokátů poskytujících služby spočívající ve skrytí konečného vlastníka firmy. Využívání těchto služeb by mělo být omezeno na firmy, které nejsou žádným způsobem napojeny na veřejné rozpočty. 

Co by měla obsahovat chytrá pravidla o poskytování offshorových služeb firmám čerpajícím veřejné peníze?

 • Na poskytování offshorových služeb by měl stát udělovat licenci.
 • Podmínkou udělení licence na poskytování offshorových služeb by mělo být rozkrytí konečných vlastníků společnosti žádající o licenci na poskytování offshorových služeb a jejich průběžný monitoring.
 • Společnosti poskytující offshorové služby by měly hlásit veškeré své klienty státu.*
 • Společnosti získávající veřejné prostředky, a případně rovněž společnosti obchodující se státem či veřejnými podniky,** by neměly mít možnost využívat offshorových služeb spočívajících v zakrytí jejich skutečného vlastníka.
 • Společnosti poskytující offshorové služby by se měly vždy dotázat klienta, zda není společností získávající veřejné prostředky nebo obchodující se státem či veřejným podnikem. Pokud by klient odpověděl kladně, nesměla by mu být offshorová služba poskytnuta; uvedení nepravdivých informací klientem by mělo být trestněprávně sankcionováno.
 • Kontrolu dodržování zákazu využívání či poskytování offshorových služeb by bylo vhodné svěřit Finančnímu analytickému úřadu ministerstva financí nebo České národní bance.
 • V neposlední řadě by bylo vhodné vytvořit nové skutkové podstaty trestných činů spočívající v neoprávněném poskytování a využívání offshorových služeb.

* Společnosti čerpající dotace, společnosti provádějící veřejné zakázky, včetně subdodavatelů, společnosti, jež od státu něco kupují či státu něco prodávají, a společnosti, jež státu něco pronajímají nebo si od státu něco pronajímají, a konečně společnosti, jež obchodují se státními podniky či státem vlastněnými společnostmi v oblasti zajišťování věcí veřejného zájmu.
** Příslušný kontrolní státní orgán má právo požadovat od jakéhokoli klienta využívajícího služeb offshorových firem odkrytí a doložení vlastnické struktury až po konečného vlastníka, jenž je fyzickou osobou.


Aktuality

Mládek koupil byt za osm milionů od firmy z daňového ráje, Aktualne.cz, 29/6/2015, domácí, http://zpravy.aktualne.cz/domaci/mladek-koupil-byt-za-osm-milionu-od-firmy-z-danoveho-raje/r~238934261e3511e59db2002590604f2e/

Majetek po Měkotovi: tvrdý oříšek pro Credit Suisse, ceskapozice.lidovky.cz, 29/6/2015, Ondřej Koutník, http://ceskapozice.lidovky.cz/majetek-po-mekotovi-tvrdy-orisek-pro-credit-suisse-fxl-/tema.aspx?c=A150626_113201_pozice-tema_houd

Pohledávku České exportní banky za Job Airem ohrožuje panamská společnost, Ihned.cz, 28/6/2015, Ivana Gračková, http://byznys.ihned.cz/c1-64239600-pohledavku-ceske-exportni-banky-za-job-airem-ohrozuje-panamska-spolecnost

U případů praní špinavých peněz bude trestná i jejich příprava, lidovky.cz, 23/6/2015, ČTK, http://www.lidovky.cz/u-pripadu-prani-spinavych-penez-bude-trestna-i-jejich-priprava-p7m-/zpravy-domov.aspx?c=A150623_180442_ln_domov_ELE

Advokáti a praní peněz? ‚Nepochopil jsem,proč takovou slinu Rychetský vyslal‘, lidovky.cz, 23/6/2015, Jakub Zelenka, http://www.lidovky.cz/advokati-a-prani-penez-nepochopil-jsem-proc-takovou-slinu-rychetsky-vyslal-17z-/zpravy-domov.aspx?c=A150622_163118_ln_domov_jzl

Zobrazit více aktualit

 

 

Otázky a odpovědi o poskytování offshorových službách

Nebylo by vhodnější zakázat, aby jakékoli firmy získávající veřejné prostředky mohly být vlastněny ze zahraničí? Jinak řečeno dovolit získávání veřejných prostředků pouze českým firmám?

To bohužel nelze, neboť takové opatření by bylo diskriminační a rovněž pravděpodobně v rozporu s právem Světové obchodní organizace (WTO). Firmám ze zemí EU a z některých dalších zemí nebo českým firmám vlastněným z těchto zemí je nutné zajistit stejný přístup k veřejným zakázkám jako českým firmám. Rovnocenný přístup je nutno zajistit firmám ze zemí či vlastněných ze zemí EU a ze zemí, jež ratifikovaly Dohodu Světové obchodní organizace (WTO) o vládních zakázkách. Těmito státy jsou Kanada, Čína vzhledem k Hong-Kongu, Island, Izrael, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Nizozemí vzhledem k Arubě, Singapur, Švýcarsko, Tchaj-wan a Spojené státy americké.

Další otázky a odpovědi

Chcete vědět více o poskytování offshorových službách?

Daňové ráje pod drobnohledem

Definice daňového ráje.  Za daňové ráje jsou považovány země, kde se platí nízké firemní daně či odvody, tamní finanční úřady nekomunikují s českými úřady a není možné nijak zjistit totožnost vlastníků firem, které jsou tam registrované. Daňové ráje jsou nazývané v řadě případů kvůli své ostrovní poloze též jako „offshory“ (z anglického off shore – mimo pevninu). Nejznámějšími netransparentními daňovými ráji (offshory) jsou Britské Panenské ostrovy, Bahamy, Seychely, Panama, Belize, Kajmanské ostrovy, Marshallovy ostrovy, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, Normanské ostrovy (Jersey, Guernsey, Man) atd.

(Vedle „off-shorových“ daňových rájů existují rovněž „on-shorové“ daňové ráje (z anglického on shore – na pevnině). Tyto země mají většinou nízké zdanění, ale jsou obyčejně do určité míry transparentní, tzn. zpravidla neumožňují utajení daňových informací či informací o vlastnících firem, které jsou v těchto zemích registrované. Za „on-shory“ bývají označovány například Nizozemsko, Kypr, Lucembursko, USA atd.).

Daňové ráje a korupce. „V daňových rájích je možné snadno a rychle vytvářet a rušit právnické osoby nebo podobné struktury, jejichž skuteční vlastníci jsou neznámí (fiktivní firmy). Fiktivní firmy spolu s daňovými ráji jsou prostředky umožňující udržovat korupci ve veřejných zakázkách v naprosté tajnosti a se zárukou úplné beztrestnosti.“[i]

Daňové ráje a české firmy

České firmy získávající veřejné prostředky, jež jsou vlastněné z daňových rájů.

Firmy se sídlem v daňových rájích[ii]
Počet: 12 719
Realizuje veř. zakázky: 297
Veřejné zakázky: 153 mld. Kč 
Alokace z fondů EU: 6 mld. Kč 

 

Anonymní firmy[iii]
Počet 11 625
Realizuje veř. zakázky 327
Veřejné zakázky: 38,5 mld. Kč 
Alokace z fondů EU: 8,7 mld. Kč 

Vlastnické struktury českých firem získávající veřejné prostředky. „Podle studie Centra aplikované ekonomie v rámci projektu zIndex zabývající se rozkrýváním vlastnických struktur dodavatelů veřejných zakázek, kteří v letech 2009 až 2012 získali zakázky v hodnotě zhruba 117 miliard korun, nebylo možné u 52% firem dohledat jejich konečného vlastníka, jež je fyzickou osobou: z toho 42% českých firem bylo vlastněno zahraničními právnickými osobami, u nichž informace o konečných vlastnících nelze z veřejných zdrojů vždy snadno dohledat; zbylých 10% tvořily české právnické osoby se zcela anonymním vlastníkem.“[iv]  

Vlastníci dodavatelů zakázek ministerstev a krajů (2009-2012)[v]
ZEMĚ PODÍL NA ZAKÁZKÁCH (%) OBJEM ZAKÁZEK (mil. Kč) 
Nizozemsko 9,21 10789,7
Rakousko 7,41 8682,8
Francie 7,38 8642
Německo 3,87 4534,2
Španělsko 3,43 4018,6
Kypr 2,92 3417,4
Slovensko 2,54 2976,2
Švédsko 1,17 1372,7
Velká Británie 0,94 1100,9
Spojené státy 0,34 398,4
Lucembursko 0,33 389,1
Sv. Vincenc a Grenadiny 0,26 303,6
Polsko 0,23 263,7
Lichtenštejnsko 0,22 260,4
Belgie 0,22 260,3

České firmy vlastněné z daňových rájů (obecně).  V současnosti je z daňových rájů vlastněno asi 12 000 českých firem. Toto číslo ale každý rok stoupá. Ročně svou vlastnickou strukturu do daňových rájů přesune 200 až 300 českých firem.[vi] Podle agentury ČEKIA činil v půli roku 2012 počet společností registrovaných v České republice, jejichž přímí či nepřímí podílníci pocházejí z jurisdikcí považovaných za daňové ráje, kde mohou svou identitu skrýt, 12 046; z těchto jurisdikcí je v současné době ovládáno 3,29 % z 366 500 společností registrovaných v České republice (ke konci roku 2012 stouplo toto číslo na 3,37%).Za rok 2011 „do daňového ráje“ přesídlilo celkem 328 tuzemských společností. K nejoblíbenějším daňovým rájům dlouhodobě patří evropské destinace – Nizozemsko, s velkým odstupem následované Kyprem a Lucemburskem. Zatímco obliba Kypru od roku 2006, kdy ČEKIA tyto statistiky detailně sleduje, kontinuálně roste (z 663 v roce 2006 na 1 784 v polovině roku 2012 tj. přírůstek o 169 % – ke konci roku poté 1 819), počet společností ovládaných z Nizozemska od roku 2009 stagnuje a z Lucemburska dokonce klesá. Největší absolutní přírůstek v prvním pololetí roku 2012 zaznamenaly Spojené státy americké (123 firem), Kypr (79 firem) a Seychely (51). Z relativního pohledu od konce roku 2011 do pololetí 2012, hlavně vzhledem k nižší srovnávací základně, nejvíce posílily Bahamy (+17 %), Belize (+13 %) a Seychely (+12 %).[vii]

Počet českých firem s vlastníkem z „daňových rájů" (výběr)[viii]
  2012 (leden-září) 2011 2010 2009
Belize 115 94  83  77 
Britské Panenské ostrovy 452 438 422 424
Hongkong 74  69  59  49 
Kypr 1 819 1 705 1 550 1 411
Lichtenštejnsko 259 255 245 262
Lucembursko 1 165 1 192 1 254 1 241
Nizozemsko 4 431 4 501 4 519 4 551
Seychely 483 414 330 262
USA 2 872 2 750 2 635 2 545

Smlouvy o výměně informací.  V současné době má ČR sjednány smlouvy o výměně informací s osmi zeměmi. Konkrétně se jedná o Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, ostrovy Man, Guernsey, Jersey, Britské Panenské ostrovy a San Marino. Tyto dohody umožňují ministerstvu financí získávat z těchto zemí informace potřebné pro výběr a správu daní a umožňují přístup k některým informacím od tamních bank a finančních institucí.[ix]


[i] Bueb, J.-P., Ehlermann-Cache, N., Inventory of Mechanisms to Disguise Corruption in the Bidding Process in Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement, OECD, OECD Publishing str. 173. 

[ii] Otázky Václava Moravce (pokračování debaty z 1. hodiny pořadu, čas: 3:18), Česká televize, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030511006-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/283856-miroslav-zamecnik-clen-nerv-predseda-dozorci-rada-lesy-cr-ludek-niedermayer-analytik-deloitte-david-ondracka-reditel-ceske-pobocky-transparency-international/ (údaje vycházejí z analýzy Transparency International a poradenské společnost Bisnode, Tisková zpráva TI: Nejméně 153 mld. Kč z veřejných prostředků proteklo do firem z daňových rájů a anonymních firem, transparency International, http://www.transparency.cz/nejmene-153-mld-kc-verejnych-prostredku-proteklo-firem-danov/)

[iii] Otázky Václava Moravce (pokračování debaty z 1. hodiny pořadu, čas: 8:16), Česká televize, http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/213411030511006-otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/283856-miroslav-zamecnik-clen-nerv-predseda-dozorci-rada-lesy-cr-ludek-niedermayer-analytik-deloitte-david-ondracka-reditel-ceske-pobocky-transparency-international/ (údaje vycházejí z analýzy Transparency International a poradenské společnost Bisnode, Tisková zpráva TI: Nejméně 153 mld. Kč z veřejných prostředků proteklo do firem z daňových rájů a anonymních firem, transparency International, http://www.transparency.cz/nejmene-153-mld-kc-verejnych-prostredku-proteklo-firem-danov/)

[iv] České veřejné zakázky vyhrávají „nizozemské“ firmy. Vlastnické čachry nevadí, Martin Nevyhoštěný, 20. března 2013, http://byznys.lidovky.cz/ceske-verejne-zakazky-vyhravaji-nizozemske-firmy-vlastnicke-cachry-nevadi-1be-/statni-pokladna.aspx?c=A130312_152241_statni-pokladna_mev

[vi] Mapa daňových rájů. Podívejte se, kam utíkají české firmy, 22. února 202, http://aktualne.centrum.cz/finance/grafika/2012/02/22/danove-raje-prehled/?cid=735579

[vii]ČEKIA: Zájem o daňové ráje opět prudce roste, 7. srpna 2012,  http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/381-tz120807

[viii] Útěk českých firem do daňových rájů pokračuje, oblíbené jsou USA a Kypr, informační server iDNES.cz, 29. listopadu 2012, http://ekonomika.idnes.cz/utek-ceskych-firem-do-danovych-raju-pokracuje-fod-/ekonomika.aspx?c=A121129_121537_ekonomika_neh

[ix] Konec daňového ráje? České úřady dohlédnou na Bahamy, informační server aktuálně.cz, 14. března 2012, http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=737104

 

 

< Předchozí recept Následující recept >

DiskuzeSouvisející

Nejčtenější

Spojte se s námi

jsme na facebooku

O projektu

Záměrem projektu je představit a dát k veřejné diskuzi podrobný návrh systémových změn, jejichž cílem je omezit korupční prostředí v České republice. Autoři vycházejí z konceptu chytrých pravidel. Snížit nabídku korupčních příležitostí se chytrá pravidla snaží zejména tak, že zvyšují náklady korupčních jednání a/nebo riziko odhalení nekalých praktik.

Aktuality - prosinec 2015

 1. Splněný sen ministra Chovance: Mocný úřad na IT zakázky

 2. Šlachta začal do korupce vrtat kvůli mediální slávě a moci, tvrdí politolog a bezpečnostní analytik Šmíd

 3. Česká pošta zrušila podezřelý tendr na zabezpečení svých poboček

 4. Detektiv měl iPhone a auto od Janouškova známého. Nebyly to úplatky, brání se

 5. Policie začala prověřovat, jak dostal Andrej Babiš dotace na své Čapí hnízdo

   

Zobrazit více aktualit...